چهارشنبه, 01 اسفند 1397

با توجه به اهمیت به اشتراک گذاری و حفظ ارتباط پیوسته با کاربران، کانون ترجمه کاسپین اقدام به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در جوامع مجازی نموده و آدرس های آن را به شرح زیر به اطلاع می رساند؛

www.facebook.com/CaspianTranslationCenter