چهارشنبه, 01 اسفند 1397

اگر تا این لحظه به جدی بودن سطح تغییرات کانون ترجمه کاسپین دقت نکرده بودید، از این پس با تغییرات در هویت بصری، و نسخه جدید وبسایت که به زودی تقدیم شما خواهد شد، مطمئن باشید که با انرژی بیشتر، بازگشته ایم تا گسترده تر از قبل به فعالیت بپردازیم.

طرح لوگو و رنگ سازمانی جدید به صورت زیر می باشد، تا هرچه بیشتر یادآور دریای کاسپین باشد . . .

 logo

با احترام

تیم مدیریت کانون ترجمه کاسپین