چهارشنبه, 01 اسفند 1397

همانطور که وعده داده بودیم، با تغییر هویت بصری، طراحی نسخه جدید وبسایت متناسب با آن، لازم بود، امیدواریم با این تغییرات، امکانات بیشتری که وعده داده شد را در این پایگاه، به صورت سرویس های بهتر و آسان تر، برای شما همراهان عزیز داشته باشیم.

از اینکه نظرات سازنده شما را از طریق بخش تماس با ما در رابطه با وبسایت و یا هر مورد دیگر بدانیم، جای سرور و شادمانیست.

با احترام

تیم مدیریت کانون ترجمه کاسپین